PDA

View Full Version : Bộ sưu tập File Nokia Full INI VietNamLongBiênMobile
25-08-2012, 03:24 PM
Bộ sưu tập File Nokia Full INI VietNam

Ưu điểm:


Bung file trong vài giây thay vì 1 File Nokia Setup full phải chờ vài phút.
Tự động chọn file với tất cả các Box, kể cả Phoenix. Chỉ 1 click chọn file TV,không cần phải mỏi mắt tìm xem PPM.V nằm đâu [Only registered and activated users can see links]*************/forum/images/smilies/biggrin.gif
Chỉ có Tiếng Việt nên File rất gọn nhỏ,không chiếm dung lượng ổ cứng
Nói chung tất cả đều như file setup Zin,nhưng gói gọn vì chỉ có 1 ngôn ngữ VietNam.
Sẽ luôn cập nhật những ver cao nhất nếu có thể.

Các bạn cần link Mediafire thì down ở bài 2 của MOD Mạnh Trần nhé
Link Fshare : Click ([Only registered and activated users can see links])


Những file up date new nhất file full ace yên tâm múc([Only registered and activated users can see links])
100 RH-130 v03.60 ([Only registered and activated users can see links])
101 RM-769 v006.65 ([Only registered and activated users can see links])
110 RM-827 v03.04 ([Only registered and activated users can see links])( Click xem chi tiết ) ([Only registered and activated users can see links]*************/forum/showthread.php?463454-Nokia-110-RM-827-flash-done&p=4163389&viewfull=1#post4163389)
110 RM-827 V03.26 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])1202 RH-112 v4.03 ([Only registered and activated users can see links])
1616 RH-125 v6.51 ([Only registered and activated users can see links])
1800 RM-653 v6.51 ([Only registered and activated users can see links])
200 RM-761 v10.58 ([Only registered and activated users can see links])
200 RM-761 v10.60
([Only registered and activated users can see links])200 RM-761 v11.56
([Only registered and activated users can see links])200 RM-761 v11.64 ([Only registered and activated users can see links])Vietnames
201 RM-799 v11.56 ([Only registered and activated users can see links])
202 RM-834 v20.28
([Only registered and activated users can see links])202 RM-834 v20.37 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])203 RM-832 v20.26 ([Only registered and activated users can see links])
2323c RM-543 v09.55 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])300 RM-781 v07.03
([Only registered and activated users can see links])300 RM-781 v07.44 ([Only registered and activated users can see links])
300 RM-781 v07.49 ([Only registered and activated users can see links])
302 RM-813 v14.26
302 RM-813 v14.53 ([Only registered and activated users can see links])
303 RM-763 v13.47
([Only registered and activated users can see links])303 RM-763 v14.38 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])303 RM-763 v14.60 ([Only registered and activated users can see links])
305 RM-766 v3.60
([Only registered and activated users can see links])306 RM-767 v03.63 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])311 RM-714 v03.81 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])2690 RM-635 v10.65 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])2700c RM-561 v9.98 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])2730c RM-578 v10.47 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])3110c RM-237 v7.30 ([Only registered and activated users can see links])( File full VietNamese )
([Only registered and activated users can see links])3120c RM-364 v10.00 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])3120c RM-365 v10.00 ([Only registered and activated users can see links]**dk1wc1d9)
([Only registered and activated users can see links]**dk1wc1d9)3500c RM-272 v7.21 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links]**dk1wc1d9)3720c RM-518 v10.16 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])500 RM-750 v111.020.0059 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])5030c RM-524 v5.01 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])5130 RM-495 v7.97 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])5220 RM-411 v7.23 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])5230 RM-593 v40.8.003 ([Only registered and activated users can see links]) Vietnames by Mạnh Trần
5230 RM-588 V51.0.002
([Only registered and activated users can see links])5233 RM-625 v51.1.002
([Only registered and activated users can see links])5300 RM-146 v7.20 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])5310 RM-303 v10.10 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])5320 RM-409 v4.13 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])5530 RM-504 v40.0.003 ([Only registered and activated users can see links])
5610 RM-242 v10.0 ([Only registered and activated users can see links])
5800 RM-356 v60.0.003
([Only registered and activated users can see links])603 RM-779 v111.030.0609 ([Only registered and activated users can see links])
603 RM-779 v112.010.1404 ([Only registered and activated users can see links])
6020 RM-30 v05.20 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])6085 RM-198 v6.00 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])6280 RM-78 v06.43 ([Only registered and activated users can see links])
6300 RM-217 v7.30 ([Only registered and activated users can see links])( File full VietNamese )
6303c RM-443 v10.10 ([Only registered and activated users can see links])6303c RM-443 v10.12 ([Only registered and activated users can see links]) Logo T-Mobile Vietnamese TV ok
6500s RM-240_12.35 ([Only registered and activated users can see links]) Vietnamese ok By HoaiTrung6700c RM-470_13.21 ([Only registered and activated users can see links])Logo T-Mobile Vietnamese Gold HoaiTrung
6720c RM-424 v032.001 ([Only registered and activated users can see links])
6730c RM-566 v031.022 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])700 RM-670 v111.030.0609 ([Only registered and activated users can see links])
700 RM-670 v112.010.1404 ([Only registered and activated users can see links])
701 RM-774 v111.030.0609 ([Only registered and activated users can see links])
7100s RM-438_6.31 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])7210 RM-436 v7.23 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])7230 RM-604_10.82 ([Only registered and activated users can see links]) Vietnamese Ok By HoaiTrung
7310 RM-379 v9.40 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])7500 RM-249 v05.21 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])7510 RM-398 v6.65 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])7610 RM-354 v7.23 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])7900 RM-264 v4.80 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])C1-01 RM-607 v06.15 ([Only registered and activated users can see links])
C2-00 RM-704 v03.82 ([Only registered and activated users can see links])
C2-00 RM-704 v03.99 ([Only registered and activated users can see links])
C2-01 RM-721 v11.20 ([Only registered and activated users can see links])
C2-03 RM-702 v06.97 ([Only registered and activated users can see links])
C2-03 RM-702 v07.48
([Only registered and activated users can see links])C3-00 RM-614 v08.71 ([Only registered and activated users can see links])
C3-01 RM-640 v07.16 ([Only registered and activated users can see links])
C3-01 RM-776 v06.75
([Only registered and activated users can see links])C5-00 RM-645 v071.005 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])C5-02 RM-745 v081.003 ([Only registered and activated users can see links])
C5-02 RM-745 v091.002 ([Only registered and activated users can see links])
C5-02 RM-745 v101.003 ([Only registered and activated users can see links]) LÊ TRUNG HIẾU
C5-03 RM-697 v22.0.007 ([Only registered and activated users can see links])
C5-06 RM-816 v22.6.007
([Only registered and activated users can see links])C6-00 RM-612 v42.0.004 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])C6+RM-624_42.2.004 ([Only registered and activated users can see links]) ( VietNamese by HoaiTrung )
C6-01 RM-601 v022.014
([Only registered and activated users can see links])C6-01 rm-601 v025.007
([Only registered and activated users can see links])C7-00 RM-675 v022.014 ([Only registered and activated users can see links])
C7-00 RM-675 v111.030.0609

([Only registered and activated users can see links])N8 RM-596 v025.007
([Only registered and activated users can see links])N8 RM-596 v111.030.0609 ([Only registered and activated users can see links])
N95 RM-320 v35.0.001 ([Only registered and activated users can see links])
N96 RM-247 v30.033 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])N96 RM-247_30.101 ([Only registered and activated users can see links]) HoaiTrung

E5-00 RM-632 v091.001 ([Only registered and activated users can see links])
E52 RM-469 v081.003 ([Only registered and activated users can see links])
E6-00 RM-609 v022.014 ([Only registered and activated users can see links])
E6-00 RM-609 v111.130.0625 ([Only registered and activated users can see links])
E63 RM-437 v510.21.010 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])E7-00 RM-626 v022.014
E7-00 RM-626 v111.030.0609 ([Only registered and activated users can see links])
E71 RM-346 v510.21.009 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])E72 RM-530 v081.003
([Only registered and activated users can see links])E72 RM-530 v091.003 ([Only registered and activated users can see links])

X1-01 RM-713 v07.50 ([Only registered and activated users can see links])
X2-00 RM-618 v08.35
([Only registered and activated users can see links])X2-01 RM-709 v8.70 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])X2-02 RM-694 v10.91 ([Only registered and activated users can see links])
X2-05 RM-772 v08.30 ([Only registered and activated users can see links])
X3-02 RM-639 v07.16 ([Only registered and activated users can see links])
X3-02 RM-775 v06.75 ([Only registered and activated users can see links])
X3-02 RM-775 v07.32 ([Only registered and activated users can see links])
X6 RM-559 v40.0.002 ([Only registered and activated users can see links])
X7-00 RM-707 v025.007
([Only registered and activated users can see links])X7-00 RM-707 v111.030.0609 ([Only registered and activated users can see links])
([Only registered and activated users can see links])

LongBiênMobile
27-08-2012, 01:34 PM
update Những file dòng mới nokia

Những file up date new nhất file ful

([Only registered and activated users can see links])100 RM-130 v03.60 ([Only registered and activated users can see links])
101 RM-769 v006.65 ([Only registered and activated users can see links])
1800 RM-653 v6.51 ([Only registered and activated users can see links])
200 RM-761 v10.58 ([Only registered and activated users can see links])
200 RM-761 v10.60 ([Only registered and activated users can see links])
300 RM-781 v07.03
([Only registered and activated users can see links])302 RM-813 v14.26
([Only registered and activated users can see links])303 RM-763 v13.47
3110c RM-237 v7.30 ([Only registered and activated users can see links])( File full đã xào tiếng việt ô cê ) ([Only registered and activated users can see links])
500 RM-750 v111.020.0059 ([Only registered and activated users can see links])
5230 RM-588 V51.0.002
([Only registered and activated users can see links])5233 RM-625 v51.1.002
5530 RM-504 v40.0.003 ([Only registered and activated users can see links])
5800 RM-356 v60.0.003
([Only registered and activated users can see links])603 RM-779 v111.030.0609 ([Only registered and activated users can see links])
6300 RM-217 v7.30 ([Only registered and activated users can see links])( File đã xào TV ô cê nhé)
6720c RM-424 v032.001 ([Only registered and activated users can see links])
700 RM-670 v111.030.0609 ([Only registered and activated users can see links])
701 RM-774 v111.030.0609 ([Only registered and activated users can see links])

C2-00 RM-704 v03.82 ([Only registered and activated users can see links])
C2-01 RM-721 v11.20 ([Only registered and activated users can see links])
C2-03 RM-702 v06.97 ([Only registered and activated users can see links])
C3-00 RM-614 v08.71 ([Only registered and activated users can see links])
C3-01 RM-640 v07.16 ([Only registered and activated users can see links])
C3-01 RM-776 v06.75
([Only registered and activated users can see links])C5-02 RM-745 v081.003 ([Only registered and activated users can see links])
C5-03 RM-697 v22.0.007 ([Only registered and activated users can see links])
C5-06 RM-816 v22.6.007
([Only registered and activated users can see links])C6-01 RM-601 v022.014
([Only registered and activated users can see links])C6-01 rm-601 v025.007 ([Only registered and activated users can see links])
C7-00 RM-675 v022.014

([Only registered and activated users can see links])N8 RM-596 v025.007
([Only registered and activated users can see links])N8 RM-596 v111.030.0609 ([Only registered and activated users can see links])
E5-00 RM-632 v081.004
E52 RM-469 v081.003 ([Only registered and activated users can see links])
E6-00 RM-609 v022.014 ([Only registered and activated users can see links])
E7-00 RM-626 v022.014
([Only registered and activated users can see links])E72 RM-530 v081.003 ([Only registered and activated users can see links])

X1-01 RM-713 v07.50 ([Only registered and activated users can see links])
X2-00 RM-618 v08.35
([Only registered and activated users can see links])X2-02 RM-694 v10.91 ([Only registered and activated users can see links])
X3-02 RM-639 v07.16 ([Only registered and activated users can see links])
X3-02 RM-775 v06.75 ([Only registered and activated users can see links])
X6 RM-559 v40.0.002 ([Only registered and activated users can see links])
X7-00 RM-707 v025.007 ([Only registered and activated users can see links])

hodung_mobile
27-08-2012, 01:38 PM
rất có giá trị thanks bạn

LongBiênMobile
27-08-2012, 02:53 PM
mình sẽ cập nhật những file new sau

Mạnh Trần
27-08-2012, 03:35 PM
Thank Mốt nhiều :-$

mobile_nghean
27-08-2012, 03:36 PM
Thank Mốt nhiều :-$


:x:x Mạnh Trần

xunghe_anhhung
28-08-2012, 12:34 PM
thạnh mot nhiều:d

LongBiênMobile
28-08-2012, 01:56 PM
AE ai có file new thì cập nhật tại topic này nhé . Thanks