A)
1)Booting phone...
APE Boot Data:
Asic ID: 17100701
Asic Mode ID: 00
Asic Public ID: 0263DAC3902CB3B1AB83BEF8E79FA987E4E68FEC
HASH: 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B00000000
ROM ID: AB5E4ADB27A06946

CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006000C192101002200
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000352
Asic Public ID: 12200202F57251519FE05B4ECE928FA7AB0B5330
HASH: E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E1400000000
ROM ID: F28A211FCEA7B19D
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv2_2nd.fg
Loader version: 01.15.00 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step2...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 225000EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K8S6415ETB
CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
CMT Loader Ready
APE Boot: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\helen3_2nd.fg
Loader version: 01.23.00 -> Revision: 0000
Patching APE boot step2...
APE Boot Ready
Error in cmd read id...
Error in ape get id...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Giải thích:
- hiển thị này khi dùng cáp 5 pin => do thiếu nguồn VBUS hay lỗi kết nối RX2 (khắc phục => thay cáp good)

- hiêbj thị cùng 1 lỗi này khi dùng cáp 7 pin
=> kết nối RX2 ko tốt
=> kểm tra giao tiếp flash
=> kiểm tra TAHVO và RETU
=> nguyên nhân chủ yếu là do RETU


Tìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::