Nếu bạn không thể đặt hàng iPhone 5 tuần trước, bạn vẫn còn cơ hội mua iPhone 5 vào ngày nó ra mắt, tôi có một số tin tốt và một số tin xấu cho bạn.

Các tin tốt là, Apple và các nhà bán lẻ khác sẽ bắt đầu cung cấp các thiết bị cầm tay lúc giờ 8 sáng thứ sáu này. Tin xấu là, đã có số đông người đã xếp hàng chờ đợi...

Fortune cho biết một dòng người xếp hàng mua iPhone 5 đã hình thành bên ngoài cửa hàng Fifth Avenue của Apple tại thành phố New York. iPhone 5 sẽ bắt đầu được bán lúc 08:00 sáng thứ năm tuần tới.

Bây giờ, phải chờ đợi bên ngoài trong vòng 8 ngày để mua một điện thoại để sử dụng nghe có vẻ khủng khiếp,.Trong số bảy người mà tạp chí Fortune nói chuyện với, sáu trong số họ cho biết mua iPhone 5 do quảng cáo.

Theo idownloadblogTìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::