Ultrasn0w Fixer For 6.x hỗ trợ unlock iPhone 4/ 3GS iOS 6.0.1, 6.1b.

Với iOS 6.0.1 Ultrasn0w fixer for 6.x hỗ trợ các Baseband:


 • Baseband 01.59.00 (iPhone 4 )
 • Baseband 04.26.08 (iPhone 3GS)
 • Baseband 05.11.07 (iPhone 3GS)
 • Baseband 05.13.01 (iPhone 3GS)
 • Baseband 05.12.01 (iPhone 3GS)
 • Baseband 6.15.00 (iPhone 3GS)
Với iOS 6.1b Ultrasn0w fixer for 6.x chỉ hỗ trợ Old Baseband:


 • Baseband 01.59.00 (iPhone 4 )
 • Baseband 04.26.08 (iPhone 3GS)
 • Baseband 05.11.07 (iPhone 3GS)
 • Baseband 05.13.01 (iPhone 3GS)
 • Baseband 05.12.01 (iPhone 3GS).:: File Deb ::.

Ultrasn0wFixer for 6.x.deb


Tìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::