Samsung Google Galaxy Nexus I9250 unlock ok

Mã:
Entering recovery mode...
Unlocking Bootloader...
Preparing Root...
Unlocking phone...This may take few seconds...
Completing operation...
Operation successfully completed
[IMG]http://i297.***********.com/albums/mm204/duyluat_0208/i9250tunlockok-1.jpg[/IMG]Tìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::