Firmware Custom 3.1.3 - Active - Auto Unlock
đã add sẵng ultrasn0w, appsync3.1

iPhone1_2_3.1.3_7E18_Restore_Custom.ipsw.001

iPhone1_2_3.1.3_7E18_Restore_Custom.ipsw.002

Firmware Custom 3.1.3 - Active - BB 6.15.00 - Auto Unlock
Đã add sẵng : BB 6.15.00; appsync 3.1;mobilesubstrate_0.9.3997_iphoneos-arm; ultrasn0w_1.2.5_iphoneos-arm; Quick Lock[IMG]http://******************/images/smilies/tongue.gif[/IMG]ikachu:lịch vạn niên-cycorder-setwallpaper

Custom -3.1.3 -BB 6.15.00 -Auto Unlock.001

Custom -3.1.3 -BB 6.15.00 -Auto Unlock.002

Firmware Custom 4.1_Active_Auto Unlock Cho 3GS Lock

Lưu Ý: Fw đã được add sẵng BB 6.15, Ultrasn0w và appsync. Sau khi restore baseband sẽ nâng lên 6.15.00. Reset network setting là có song

iPhone2,1_4.1_8B117_Custom_Active_Auto Unlock.ipsw.001

iPhone2,1_4.1_8B117_Custom_Active_Auto Unlock.ipsw.002

iPhone2,1_4.1_8B117_Custom_Active Auto Unlock.ipsw.003

Firmware 3GS World_5.1.1_Custom_No-Active_Untethered
Đã add sẵng:
appstorevn5x-2.6.2.deb; appsync50plus_2.2.deb; com.chronic-dev.greenpois0n.rocky-racoon_1.0-2_iphoneos-arm.deb; mobilesubstrate_0.9.3998_iphoneos-arm.deb; Quicklock.deb
iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_No Active-Untethered.ipsw.001

iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_No Active-Untethered.ipsw.002

iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_No Active-Untethered.ipsw.003

iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_No Active-Untethered.ipsw.004

Firmware 3GS Lock_5.1.1_Custom_Active_Untethered_BB 6.15_Auto Unlock

Đã add sẵng : BB 6.15.00 appstorevn5x-2.6.2.deb; appsync50plus_2.2.deb; com.chronic-dev.greenpois0n.rocky-racoon_1.0-2_iphoneos-arm.deb; Ultrasn0wFixer2.deb; ultrasn0w_1.2.5_iphoneos-arm.deb; mobilesubstrate_0.9.3998_iphoneos-arm.deb
;
iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_Active_Untethered_BB 6.15.00_Unlock.ipsw.001

iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_Active_Untethered_BB 6.15.00_Unlock.ipsw.002

iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_Active_Untethered_BB 6.15.00_Unlock.ipsw.003

iPhone2,1_5.1.1_9B206_Custom_Active_Untethered_BB 6.15.00_Unlock.ipsw.004


Firmware 4G Lock_5.1.1_Custom_Active_Untethered

iPhone_4-GSM-5.1.1.PhuocHai_GSM-9B208.ipsw.001

iPhone_4-GSM-5.1.1.PhuocHai_GSMd-9B208.ipsw.002

iPhone_4-GSM-5.1.1.PhuocHai_GSM-9B208.ipsw.003

iPhone_4-GSM-5.1.1.PhuocHai_GSM-9B208.ipsw.004

Firmware 4G WORLD_5.1.1_Custom_NO_Active_Untethered

iPhone_4-GSM-5.1.1.PhuocHai_GSMd-9B208.ipsw.001

iPhone_4-GSM-5.1.1.PhuocHai_GSMd-9B208.ipsw.002

iPhone_4-GSM-5.1.1.PhuocHai_GSMd-9B208.ipsw.003

iPhone_4-GSM-5.1.1.PhuocHai_GSMd-9B208.ipsw.004


L ưu Ý: Sau khi restore => Reset Network Setting là lên sóng
ireb r5 for ios 5.x.x giúp đưa iphone về dfu mode
=> FFSJ Dùng để nối các file lại
Pass : phuochai_hoian

Thanks anh PhướcHải_GSM for ShareTìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::