Máy lên chop tắt đã múc ok bằng tool lên post tools và file tiếng việt lên cho anh em gặp phải đỡ tốn thời gian nhé.
Load File Tại Đây
Load Tool Tại Đây
Khi đã chuẩn bị tool và file ok anh em bắt đầu tiến hành flash:
1/ Mở Tool bfloader lên Chick vào Set model --> C3520_Citrus_Setting_v00.mdl
2/ Chọn mục Main Partition chọn 1 file C3520DX.ptt trong mục C3520DXLJ2_BIN --> OK
3/ Chọn mục CSC và củng chọn 1 file C3520DX.ptt trong mục C3520DXLJ2_BIN luôn nhưng không đánh dấu ở các ô Selexted (Bước này ko đánh dấu nhé vì nếu ta không chọn file CSC thì tool sẽ báo lổi bắt buộc phải chọn nhưng không đánh dấu )
anh em chọn như hình

[IMG]http://img838.**************/img838/4899/jtoz.jpg[/IMG]

Tiếp theo là bấm START rồi bấm số 1 và số 2 trên bàn phím rồi kết nói cáp nó sẽ chạy ... nếu không có dever thì giãi nén Sunstone_V5_00_0_1_WHQLed Trong mục tool ra là okTìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::