Hyper-Box 4.30 Released

Spreadtrum News:
Add SC6803 CPU Support
Add SC6800H\6803 CPU Support COM Boots
Read Flash\Write Flash\Read Info\IMEI Repair
SC6800H\6803 CPU Support Format

* SC6800H\6803 Support Com Boot *

Mstar News:
Fix Mstar 853XB CPU Bugs
Fix Mstar NAND Flash Bugs

Tip: You Must Upgrade You Box Firmware to 1.62 !!!

Download LinkTìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::