Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Tổng hợp Stock Rom ( rom gốc ) cho Samsung N7000

 1. #1
  Member Hồ Đình Dũng's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2012
  Bài viết
  318
  Like bài viết
  594
  Được like: 479 trong 162 bài viết

  Tổng hợp Stock Rom ( rom gốc ) cho Samsung N7000


  Tổng hợp Stock Rom ( rom gốc ) cho Samsung N7000

  [STOCK ROMS] All available stock ROM for N7000
  Source :
  www.sammobile.com
  Here I am listing All available Stock ROMs for N7000

  Odin Download
  Password : samfirmware.com
  Installation : see post #2
  Rooting : see post #3
  unzip tool
  Drivers
  windows 32bit
  windows 64bit

  Older ROMs (Directly Rootable)

  PDA------------ Version Date--------------------- --CSC--------------Country/Carrier----------------- Download link
  N7000XXKJ1 ------2.3.5 2011 october-------- N7000OXAKJ1-------------------- Poland (PLUS) ---------------------
  Download
  N7000ZSKJ6 ------ 2.3.5 2011 october-------- N7000OZSKJ6............-------------Hong Kong -----------------------
  Download
  N7000ZSKJ6 ------ 2.3.5 2011 october-------- N7000OZSKJ6 ---------------------Hong Kong -----------------------
  Download
  N7000XXKJA ------ 2.3.5 2011 october-------- N7000OXXKJ8 -----------------Romania (Vodafone)---------------
  Download
  N7000XXKJ4 ------ 2.3.5 2011 october-------- N7000PLSKJ3 --------------------Poland (PLUS) ---------------------
  Download
  N7000XXKJ4 ------ 2.3.5 2011 october-------- N7000OXAKJ4 ------------------Germany (Debitel)-------------------
  Download
  N7000XXKJ4 ------ 2.3.5 2011 october-------- N7000OXXKJ4 ---------------------Switzerland ----------------------
  Download
  N7000XXKJ4 ------ 2.3.5 2011 october-------- N7000XENKJ2 ---------------------Netherlands ----------------------
  Download
  N7000XXKJ4 ------ 2.3.5 2011 october-------- N7000VD2KJ1 ------------------Germany (Vodafone) -----------------
  Download
  N7000XXKJ4 ------ 2.3.5 2011 october-------- N7000XEOKJ1 -----------------------Poland -------------------------
  Download
  N7000XXKJ4 ------ 2.3.5 2011 october-------- N7000OXXKJ4 --------------------Romania (Cosmote) ----------------
  Download
  N7000XXKJ4 ------ 2.3.5 2011 october-------- N7000DREKJ2 ----------------------Austria (3)-----------------------
  Download
  N7000JPKJ4 ------ -2.3.5 2011 october-------- N7000OJPKJ3 -----------------------United Arab Emirates ------------
  Download
  N7000XXKK3 ------ 2.3.5 2011 November------ N7000ODDKK1 ------------------------India -------------------------
  Download
  N7000XXKKA ------ 2.3.6 2011 November------ N7000OXXKK5 ---------------------Switzerland ----------------------
  Download
  N7000JPKK2 ------ 2.3.6 2011 November------- N7000OJPKK2 -------------------United Arab Emirates ---------------
  Download
  N7000XBKK4 ------ 2.3.6 2011 November------- N7000OXXKK5--------------------- Nordic countries -----------------
  Download
  N7000DXKK1 ------2.3.5 2011 November------- N7000OLBKJ6----------------------- Thailand ------------------------
  Download
  N7000DXKK1 ------ 2.3.5 2011 November------- N7000OLBKJ6 ----------------------Vietnam ------------------------
  Download
  N7000ZSKK1 ------ 2.3.5 2011 November------- N7000OZSKK1 ---------------------Hong Kong ----------------------
  Download
  N7000DXKK1 ------ 2.3.5 2011 November------- N7000OLBKJ6 ---------------------Indonesia ------------------------
  Download
  N7000DXKK1 ------ 2.3.5 2011 November------- N7000OLBKJ6 ----------------------Malaysia ------------------------
  Download
  N7000UBKK3---------2.3.6 2011 November-------N7000ZTOKK1-----------------------Brazil---------------------------
  Download
  N7000XXKK9 ------ 2.3.6 2011 November------- N7000OXAKK9 -----------------Germany (Debitel) -------------------
  Download
  N7000XXKKA ------ 2.3.6 2011 November------- N7000OXXKK5--------------------- Austria -------------------------
  Download
  N7000XXKKA ------ 2.3.6 2011 November------- N7000OXXKK5------------------ Czech Republic ---------------------
  Download
  N7000XXKKA ------ 2.3.6 2011 November------- N7000XENKK1 -------------------Netherlands -----------------------
  Download
  N7000XXKKA ------ 2.3.6 2011 November------- N7000OXXKK5 -----------------Romania (Vodafone) -----------------
  Download
  N7000XXKKA ------ 2.3.6 2011 November------- N7000OXXKK6 --------------------Poland ---------------------------
  Download
  N7000XXKKA ------ 2.3.6 2011 November------- N7000OXXKK5 ---------------Romania (Cosmote) --------------------
  Download
  N7000XXKKA ------ 2.3.6 2011 November------- N7000CPWKK3 -----------United Kingdom (Carphone Warehouse)-----
  Download
  N7000XXKKA ------ 2.3.6 2011 November------- N7000PLSKK1 -----------------Poland (PLUS) -----------------------
  Download
  N7000DXKL3 ------ 2.3.6 2011 December-------- N7000OLBKL2 -------------------Vietnam --------------------------
  Download
  N7000DXKL3 ------ 2.3.6 2011 December-------- N7000OLBKL2 -------------------Thailand --------------------------
  Download
  N7000DXKL3 ------ 2.3.6 2011 December-------- N7000OLBKL2 ------------------Indonesia --------------------------
  Download
  N7000DXKL3 ------ 2.3.6 2011 December-------- N7000OLBKL2 -----------------singapore (SingTel) ----------------- -
  Download
  N7000XXKL3 ------ 2.3.6 2011 December-------- N7000ODDKL1 --------------------India -----------------------------
  Download(Non wipe)
  N7000DXKL1 ------ 2.3.5 2011 December-------- N7000OLBKJ6 ----------------Singapore (SingTel) -------------------
  Download
  N7000DXKL1 ------ 2.3.5 2011 December-------- N7000OLBKJ6 ----------------Singapore -----------------------------
  Download
  N7000DXKL1 ------ 2.3.5 2011 December-------- N7000OLBKJ6 ----------------Singapore -----------------------------
  Download
  N7000DXKL3 ------ -------2011 December-------- N7000OLBKL2---------------- Malaysia -----------------------------
  Download
  N7000DXKL3 ------ -------2011 December-------- N7000OLBKL2 ----------- ----Singapore ----------------------------
  Download

  Latest Not Directly Rootable - see post#2 & #3
  N7000XXKL7 ------ 2.3.6-2011 December-------- N7000OXAKL7 -----------------Germany (Debitel) ------------------- -
  Download
  N7000XXKL8 ------ 2.3.6 2011 December-------- N7000OXAKL8 ------------------Open Europe ----------------------- -
  Download(wipe version)
  N7000XXLA6--------2.3.6 2011 December---------N7000OXXLA1------------------Open Austria------------------------
  Download
  N7000XXLA1 ------ -2.3.6------ 2012 January----N7000OXALA1--------------------Open Europe------------------------
  Download(wipe version)
  N7000XXLA3 --------2.3.6------- 2012 January---N7000OXALA3--------------------Open Europe------------------------
  Download(wipe version)
  N7000DXLA1---------- -2.3.6----2012 January----------N7000OLBKL2----------------Thailand---------------------------
  DOwnload
  N7000UBKL2---------2.3.6-------2012 January----------N7000ZVVKL2--------------Brazil (VIVO)-------------------------
  Download
  N7000DXLA1 ---------- 2.3.6----2012 January----------N7000OLBKL2--------------Singapore----------------------------
  Download
  N7000DXLA1 ---------- 2.3.6----2012 January----------N7000OLBKL2---------------Indonesia---------------------------
  Download
  N7000DXLA1 -----------2.3.6----2012 January----------N7000OLBKL2---------------Malaysia----------------------------
  Download
  N7000DXLA1 -----------2.3.6----2012 January----------N7000OLBKL2---------------Singapore (SingTel)------------------
  Download (Non Wipe)
  N7000DXLA1 -----------2.3.6----2012 January----------N7000OLBKL2---------------Vietnam----------------------------
  Download
  N7000XXLA4 --------------------2012 January-------N7000OXALA4----------------Germany-----------------------------
  Download (Non Wipe)
  N7000XXLA4------------ 2.3.6---2012 January--------N7000DREKL1------------------Austria (3)-------------------------
  Download
  N7000XXLA6 ------------ 2.3.6---2012 January--------N7000OXELA1------------------Russia----------------------------
  Download (Non wipe)
  N7000XXLA6-------------2.3.6--- 2012 January--------N7000XSAKL1----------------Australia---------------------------
  Download
  N7000UBKK8 --------------------2012 January--------N7000UVCKK1----------------Argentina (Claro)--------------------
  Download
  N7000ZSLA2 --------------------2012 January--------N7000OZSLA2-----------------Hong Kong-------------------------
  Download (wipe)
  N7000JPLA1------------- 2.3.6 2012 January---------N7000OJPLA1------------United Arab Emirates---------------------
  Download
  N7000UBKK8---------------------2012 January--------N7000PSNKK1-----------Argentina (Personal)----------------------
  Download
  N7000XXLA4--------------------2012 February--------N7000OJVKL1-----------------Turkey-----------------------------
  Download
  N7000XXLA6--------------------2012 February--------N7000OXXLA1-------------Romania (Cosmote)---------------------
  Download
  N7000XXLA6--------------------2012 February--------N7000OXXLA1-------------Romania (Vodafone)--------------------
  Download
  N7000XXLA6--------------------2012 February--------N7000OXXLA1---------------Serbia (Telenor)---------------------
  Download
  N7000XXLA6--------------------2012 February--------N7000OXXLA1------------------Hungary--------------------------
  Download
  N7000XXLA6--------------------2012 February--------N7000OXXLA1--------------Hungary (VDH)------------------------
  Download
  N7000XXLA6--------------------2012 February--------N7000OXXLA1-----------------Serbia-----------------------------
  Download
  N7000XXLA6--------------------2012 February--------N7000OXXLA1-----------Hungary (Telenor)------------------------
  Download
  N7000DDLA5--------------------2012 February--------N7000ODDLA1-----------------India------------------------------
  Download(Non wipe)
  N7000XXLA6--------------------2012 February--------N7000OXXLA1-----------Croatia (VIPNET)-------------------------
  Download
  N7000XXLA6------- 2.3.6-------2012 February--------N7000OXXLA1-----------Greece (Vodafone)-----------------------
  Download
  N7000XXLB1--------------------2012 February--------N7000OXALB1-----------Open Germany----------------------------
  Download
  N7000XXLA6-------- 2.3.6-------2012 February-------N7000OXXLA1-----------Bulgaria (MTL)----------------------------
  Download
  N7000XXLA6---------2.3.6-------2012 February-------N7000OXXLA1-------------Bulgaria--------------------------------
  Download
  N7000XXLB1---------------------2012 February-------N7000OXXLB1--------------Poland--------------------------------
  Download
  N7000XILB1----------------------2012 February-------N7000ITVKL1---------------Italy---------------------------------
  Download
  N7000DDLB2---------2.3.6-------2012 February-------N7000ODDLA1---------------India---------------------------------
  Download (Non wipe)
  N7000XXLA6---------2.3.6-------2012 February-------N7000OXXLA1-------------Slovakia--------------------------------
  Download
  N7000XXLA6---------2.3.6-------2012 February-------N7000OXXLA1------------Macedonia------------------------------
  Download
  N7000XXLA6---------2.3.6-------2012 February-------N7000XEULA1--------------Europe---------------------------------
  Download
  N7000XXLC1---------2.3.6-------2012 March----------N7000OXALC1-----------Open Europe-----------------------------
  Download (wipe)
  N7000XXLC1---------2.3.6-------2012 March----------N7000OXALC1----------Open Germany-----------------------------
  Download
  N7000XXLC1---------2.3.6-------2012 March----------N7000OXXLB3---------Nordic countries----------------------------
  Download
  N7000XXLC1---------2.3.6-------2012 March----------N7000OXXLB3-----------Macedonia--------------------------------
  Download
  N7000XXLC1---------2.3.6-------2012 March----------N7000CPWLB2--United Kingdom (Carphone Warehouse)-------------
  Download
  N7000XXLC1---------2.3.6-------2012 March----------N7000OXXLB3---------Portugal (TPH)------------------------------
  Download
  N7000XXLC1---------2.3.6-------2012 March----------N7000SFRLC2----------France (SFR)-------------------------------
  Download
  N7000XXLC1---------2.3.6-------2012 March----------N7000OXXLB3-------Slovenia (Si.mobil)-----------------------------
  Download
  N7000XXLC1---------2.3.6-------2012 March----------N7000OXXLB3-----------France------------------------------------
  Download
  N7000JPLA1--------- 2.3.6-------2012 March----------N7000OJPLA1---------Saudi Arabia---------------------------------
  Download
  N7000JPLA1----------2.3.6-------2012 March----------N7000OJPLA1------Saudi Arabia (JED)------------------------------
  Download
  N7000XXLC1 ---------2.3.6-------2012 March----------N7000PLSLB1--------Poland (PLUS)--------------------------------
  Download
  N7000DXLC2--------------------- 2012 March----------N7000OLBLC2---------Singapore-----------------------------------
  Download
  N7000DXLC2---------2.3.6--------2012 March----------N7000OLBLC2---------Thailand------------------------------------
  Download
  N7000DXLC2---------2.3.6--------2012 March----------N7000OLBLC2----------Vietnam-----------------------------------
  Download
  N7000DXLC2---------2.3.6--------2012 March----------N7000OLBLC2---------Indonesia-----------------------------------
  Download
  N7000DXLC2---------2.3.6--------2012 March----------N7000OLBLC2----------Malaysia-----------------------------------
  Download
  N7000DXLC2---------2.3.6--------2012 March----------N7000OLBLC2------Singapore (SingTel)-------------------------- --
  Download
  N7000XXLA4----------------------2012March----------N7000OJVKL1----------South Africa--------------------------------
  Download
  N7000XXLC1---------2.3.6--------2012 March----------N7000OXXLB3---------Open Austria--------------------------------
  Download
  N7000UBLC2---------2.3.6---------2012 April-----------N7000U***C1-------Argentina (Claro)------------------------------
  Download
  N7000DDLC1---------2.3.6---------2012 March---------N7000ODDLC1-----------India--------------------------------------
  Download

  ----------------------------
  ICS ROms-----------------------------
  N7000XXLPY---------4.0.3---------2012 May-----------N7000OXALPY--------Open Germany-------------------------------
  Download-- Installation guide
  N7000ZSLPF---------4.0.3---------2012 May-----------N7000OZSLPF-----------Taiwan------------------------------------
  Download - wipe version +bootloader + Install & Root

  N7000DXLP9-----------------------2012 May-----------N7000OLBLP6-----------Thailand-----------------------------------
  Download
  N7000DXLP9-----------------------2012 May-----------N7000OLBLP6-----------Malaysia-----------------------------------
  Download
  N7000DXLP9-----------------------2012 May-----------N7000OLBLP6-----------Indonesia----------------------------------
  Download
  N7000DXLP9-----------------------2012 May-----------N7000OLBLP6------------Vietnam----------------------------------
  Download
  N7000DDLP8-------4.0.3-----------2012 May-----------N7000ODDLP5-------------India----- -------------------------------
  DownloadInstall N Root
  N7000DDLP8-------4.0.3-----------2012 May-----------N7000ODDLP5-------------Nepal------------------------------------
  DownloadInstall N Root
  N7000DDLP8-------4.0.3-----------2012 May-----------N7000ODDLP5-----------Bangladesh --------------------------------
  DownloadInstall N Root
  N7000DDLP8-------4.0.3-----------2012 May-----------N7000ODDLP5------------Srilanka-----------------------------------
  Download - Install N Root
  N7000ZSLPF-------4.0.3-----------2012 May-----------N7000OZSLPF------------Taiwan------------------------------------
  Download - Install N Root
  N7000ZSLPF-------4.0.3-----------2012 May-----------N7000OZSLPF-----------Hong Kong----------------------------------
  Download - Install N Root
  N7000DXLP9-------4.0.3-----------2012 May-----------N7000OLBLP6--------Singapore (SingTel)-----------------------------
  Download - Install N Root
  N7000DXLP9-------4.0.3-----------2012 May-----------N7000OLBLP6-----------Singapore-----------------------------------
  Download - Install N Root
  N7000DXLP9-------4.0.3-----------2012 May-----------N7000OLBLP6--------Philippines (Sun)--------------------------------
  Download - Install N Root

  Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::

 2. #2
  Member Hồ Đình Dũng's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2012
  Bài viết
  318
  Like bài viết
  594
  Được like: 479 trong 162 bài viết

  Installation Guide For Older ROM :
  Install Kies on your computer, connect your phone and make sure that all the drivers installed correctly.

  Extract tar file from the ROM(remember to extract it till tar, dont go deep). Put the phone into download mode (vol. down+home+power buttons),
  Start odin, then only connect the phone via USB. Choose continue on the phone, Now ID:COM box shud turn yellow (see Image)

  Make sure that only two boxes are checked in odin - Auto Reboot and F.Reset Time.(See Image)
  -
  If your downloaded ROM contains single file
  Choose PDA button in Odin and select tar file you extracted before. (see Image)  -
  If your downloaded file contains multifiles
  Choose CODE in PDA, MODEM in PHONE, Multi CSC in CSC(see Image)  Choose START button.

  The phone will reboot after the flash. Done.

  --------------------------------------------------------------

  Install Newer firmware KL7/KL8/LA1/LA3

  Note : Wipe version will wipe off apps,data n settings, so make backup before flashing such wipe version

  As New ROMs are not direct rootable, you cant root it direct method like Zergrush exploit or CF-Root, If you want such new ROMs Rooted, You shud have currant Older ROM installed, If you are not rooted and flashed Newer ROM, first downgrade to older ROM as above said.then you may update n Root it with one of following two methods.

  1.Easy way is Mobie Odin Pro.
  - first Root your currant ROM
  - install mobile odin pro
  - download KL7/KL8/LA1, extract n keep files on a folder in memory card(Int/Ext)
  - open Mobile odin pro - select open file - point to downloaded folder n select 'code' file (when single file downloaded then select that only)(see image)  - all field will popup autometically
  - Keep everroot option enable (see image)  - Flash
  If get typing error 'null null'
  mobile odin - click cache - point to 'CSC' file of downloaded rom
  reflash
  - Done

  2. CWM recovery (you need Root + CWM on existing ROM. Get )
  Download the ROM. Extract it.
  Create folder /sdcard/external_sd/firmware (thats folder "firmware" (lowercase) on your external SD card) (see image)  Put following 3 ("three") files (If your downloaded ROM contains single file, then single only) in it:

  1. CODE_blah.tar.md5
  2. GT-N7000-MULTI-CSC.blah.tar.md5
  3. MODEM_blah.tar.md5

  Open CWM App, select "Flash stock firmware"(see image)  Click continue a couple times. Important steps:

  1. In case asked which kernel you want to take, chose CODE_blah
  2. when ask about file to use flash modem - select Modem blah
  3. .When asked what you want as CACHE select GT-N7000-MULTI-CSC-blah
  4. But If your downloaded ROM contains single file, you have to point to that single file only for all the time.
  5. When asked about rooting say Keep CF-Root Kernel see image below


  [*]Done


  If you are not rooted n dont want Root
  just flash with PC odin, (same as Older ROM Installation shown above)

  ---------------------------
  If you have logo_q1.jpg draw failed" error (Thnx Schaggo)
  Go back to the firmware you had, root it, flash newest or in fact any CF-Root kernel. Then start over.

  1. Redownload the ROM. Extract it.
  2. Create folder /sdcard/external_sd/firmware (thats folder "firmware" (lowercase) on your external SD card)
  3. Put following 3 ("three") files in it:
   1. CODE_blah.tar.md5
   2. GT-N7000-MULTI-CSC.blah.tar.md5
   3. MODEM_blah.tar.md5

  4. Open CWM App, select "Flash stock firmware"
  5. Click continue a couple times. Important steps:
   1. In case asked which kernel you want to take, chose CODE_blah
   2. When asked what you want as CACHE select GT-N7000-MULTI-CSC-blah
   3. When asked about rooting say Keep CF-Root Kernel

  6. Done


 3. #3
  Member Hồ Đình Dũng's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2012
  Bài viết
  318
  Like bài viết
  594
  Được like: 479 trong 162 bài viết

  Rooting
  Root Stock ICS ROM
  This method works on the released ICS rom from Germany and I would expect it to work for the rest of the ICS roms due for release..
  This method does not increase the binary counter or causes a yellow exclamation mark
  Rooting

  1. Download the Files first and put in your SDCARD [CWM zip][ SU-Busybox-Installer.zip][ SU-Uninstaller-signed.zip]
  2. Reboot to recovery.
  3. Choose apply update from external storage.
  4. (Touch the screen as if you are using the phone to choose the options)
  5. [COLOR=#008000]Choose CWM.zip and wait until CWM recovery appear.
  6. Choose install zip from sdcard or external SD
  7. Choose and Install SU-Busybox-Installer.zip
  8. Reboot
  9. You are done and now your device is Rooted


  Unroot

  1. Download this File first and put in your SDCARD
  2. Reboot to recovery.
  3. Choose apply update from external storage.
  4. (Touch the screen as if you are using the phone to choose the options)
  5. Choose CWM.zip and wait until CWM recovery appear.
  6. Choose install zip from sdcard
  7. Choose and Install SU-Uninstaller-Signed.zip
  8. Reboot
  9. You are done and now your device is Unrooted

  [/QUOTE]
  Source :
  http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1647148 Thanx to deathst

  Rooting Gingerbread ROM

  Here is post, how to root galaxy Note

  Device Which are Not Directly rootable, can Root this way.
  - Dont use PC odin to flash such ROM
  - Already Flashed - then first Flash Directly rootable ROM
  - Install Mobile Odin Pro from market, and Flash Not directly rootable ROM, with Mobile odin with 'ever root' option Enable.

  Note : After update if getting keyboard error, "null null", flash with mobile odin with CSC file.

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
free counters