Các bạn chỉ cần gõ các mã này bằng cách sử dụng Keypad:

*2767*3855#

Suy nghĩ kỹ trước khi đụng đến mã này nhé. Mã này được dùng để format máy trở về tình trạng như xuất xưởng. Nó sẽ xóa tất cả các file và các thiết lập bao gồm cả bộ nhớ trong của máy. Nó cũng cài đặt lại firmware của máy.

Lưu ý: Khi bạn sử dụng mã này, không có cách nào để hủy bỏ quá trình này trừ khi bạn tháo pin ra khỏi máy. Vì vậy, hãy nghĩ thật kỹ trước khi "chơi" với mã này nhé.

*#197328640#

Mã này có thể được sử dụng để thâm nhập vào Service mode. Bạn có thể chạy nhiều test và thay đổi các thiết lập trong Service mode.

*#0228#

Mã này có thể được dùng để lấy thông tin chi tiết về pin của máy.

*#7465625#

Mã này có thể được sử dụng để kiểm tra tình trạng Sim LockNetwork Lock.

Các mã để lấy thông tin phiên bản firmware:

*#4986*2650468# - SW Version, HW Version, MP, RF Cal Date, CSC Version, CSC Model Spec, FFS Version, RC2 Version

*#1234# - SW Version and CSC Version

*#1111# - FTA SW Version

*#2222# - FTA HW Version

Các mã sử dụng để test Wi-Fi và Bluetooth:

*#526# - Wi-Fi Manual MFG Test Mode

*#232337# - BT RF Test ModeTìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::