[img]http://nq1.*****.com/b2.s29.d3/74bb2a9470e819fc36fdf55ef636f21a_48698291.431c7b14 a5adc207f5ca98b61764ac2f.jpg[/img]
đã tét..
p.s nhưng màn hình hỏng đừng mang ra bổ máy nhen


Tìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::