máy có tiền sử rơi đất dùng 1 thời gian treo táo,restore thì bị lỗi.
ace cho ý kiến giúp,cám ơn.


Tìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::