Ai có cáp bàn phím ( day nguon.) loại zin của con này để cho m với.hoặc ai ép cáp thay đuoc bàn phím của nó thay mình với.nó bị liệt phím sang trái phải..chỗ m lk họ k có


Tìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::