có con ip4s rơi. tình trạng như hình ở dưới AE có cách câu không xin chia sẻ với ạ
Tìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::