mình mong anh em giúp tìm địa chỉ trong ảnh này.mình cần mua chút thực phẩm như bác trong ảnh đang phơi ạ!
(vì mình nhìn trong ảnh giống như có quán điện thoại phía xa.;HOÀNG AN; nên rất có thể anh em trong nghề biết chỗ này)Tìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::