v6216i chạy spd e đã thử cm2 boot các kiểu :
1 dữ phím 9
2 -*#
3- chọn + trở về
4 - 1 + 3
tất cả not ok . e cũng tháo ra xem co điểm tx rx như mấy con mastel ko để dùng gpg chiến nhung main ko thấy toàn điểm gdn. bác nao co giai pháp ko ?


Tìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::