do máy khách quá củ, nhận máy thay sạc, khi thái ra sock kết quá củ, tự nó gảy, giờ khách khó nói nầy nói nọ, mong ac có màng hình hay máy xác còn màng chia em ạ, màng hình gionee pioeer 3G


Tìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::