All Recovery In 1 (All Sony Xperia)


* List máy hỗ trợ:

 • Xperia Active
 • Xperia Arc
 • Xperia Arc S
 • Xperia Live with Walkman
 • Xperia Mini
 • Xperia Mini Pro
 • Xperia Neo
 • Xperia Neo V
 • Xperia P (needs an unlocked bootloader)
 • Xperia Play
 • Xperia Pro
 • Xperia Ray
 • Xperia S (Beta)
 • Xperia Sola (needs an unlocked bootloader)
 • Xperia U (needs an unlocked bootloader
 • Xperia X8
 • Xperia X10
 • Xperia X10 Mini
 • Xperia X10 Mini pro

Máy phải ở version 2.3.X hoặc 4.0.X ( Cần phải root và cài busy box):


Chạy file RecoverX.exe:Tìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::