Tool BB5 không hỗ trợ bộ sạc từ 3110c đến N96 trong 1

[IMG]http://ni9.*****.com/b5.s3.d3/e783fe3d4583a4338e228fdac4f1046a_41251009.khonghot roboxac.png[/IMG]lick load hereTìm thêm kết quả:
Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::