Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Sharp SH-01D Aquos unlock ok

 1. #1
  Thành Viên Lâu Năm ..::Unlock_GSM::..'s Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2012
  Bài viết
  487
  Like bài viết
  48
  Được like: 289 trong 172 bài viết

  Sharp SH-01D Aquos unlock ok


  Sharp SH-01D Aquos unlock ok

  Connecting with SH-01D
  In order to connect with phone you should:
  1. Install Sharp ADB drivers
  2. Turn on the phone
  3. Enable Debug mode in phone (Settings->Applications->USB Debug)
  4. Check your Internet connection
  5. Plug USB Cable
  WARNING: Don't forget to click "Disconnect" at the end.
  Probing ADB Interface...
  Android Debug Bridge version 1.0.29
  Starting ADB server...
  Waiting for device...
  Device Found: 4FF8002600000001
  Connected
  Receiving phone info
  Getting phone info
  Waiting for data...
  Waiting for boot completion...
  Getting data...
  Android Version: 2.3.5
  IMEI: 355668-04-378793-1
  Linux Kernel Version: 2.6.35.7+
  Unlock Codes:
  NCK=E295iGHbca24H035lfvQqEQf
  Info received
  [IMG]http://nq8.*****.com/b4.s32.d1/2a4ccaf808f25b93ceba7dd17736d3e8_49013168.sh01d111 .jpg[/IMG]


  Tìm thêm kết quả:
  Chủ đề đang được nhiều người quan tâm::
  Trung Tâm Unlock ĐTDĐ - Repair boot ,unlock ,lấy ngay
  ..:::92 Thái Hà - Hà Nội :::.. 0904.05.1108

 2. Có 2 người đã cảm ơn ..::Unlock_GSM::.. cho bài viết hay:


 3. #2
  Thành Viên Lâu Năm ..::Unlock_GSM::..'s Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2012
  Bài viết
  487
  Like bài viết
  48
  Được like: 289 trong 172 bài viết

  Sharp SH-01D Aquos unlock ok thêm chú nữa
  3. Enable Debug mode in phone (Settings->Applications->USB Debug)
  4. Check your Internet connection
  5. Plug USB Cable
  WARNING: Don't forget to click "Disconnect" at the end.
  Probing ADB Interface...
  Android Debug Bridge version 1.0.29
  Starting ADB server...
  Waiting for device...
  Device Found: 30E4000600000001
  Connected
  Receiving phone info
  Getting phone info
  Waiting for data...
  Waiting for boot completion...
  Getting data...
  Android Version: 2.3.5
  IMEI: 355668-04-084387-7
  Linux Kernel Version: 2.6.35.7+
  Unlock Codes:
  NCK=Kw3fsAJXfb42MADvr51SoKRg

  Info received
  Trung Tâm Unlock ĐTDĐ - Repair boot ,unlock ,lấy ngay
  ..:::92 Thái Hà - Hà Nội :::.. 0904.05.1108

 4. Có 2 người đã cảm ơn ..::Unlock_GSM::.. cho bài viết hay:


 5. #3
  Thành Viên Lâu Năm ..::Unlock_GSM::..'s Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2012
  Bài viết
  487
  Like bài viết
  48
  Được like: 289 trong 172 bài viết

  Sharp SH-01D Aquos unlock ok thêm chú nữa

  Connecting with SH-01D
  In order to connect with phone you should:
  1. Install Sharp ADB drivers
  2. Turn on the phone
  3. Enable Debug mode in phone (Settings->Applications->USB Debug)
  4. Check your Internet connection
  5. Plug USB Cable
  WARNING: Don't forget to click "Disconnect" at the end.
  Probing ADB Interface...
  Android Debug Bridge version 1.0.29
  Starting ADB server...
  Waiting for device...
  Device Found: 3E9A002600000001
  Connected
  Receiving phone info
  Getting phone info
  Waiting for data...
  Waiting for boot completion...
  Getting data...
  Android Version: 2.3.5
  IMEI: 355668-04-808436-7
  Linux Kernel Version: 2.6.35.7+
  Unlock Codes:
  NCK=Kw3fsAJXhT01H9Dvr51SoKZo
  Info received
  Receiving phone info
  Getting phone info
  Waiting for data...
  Waiting for boot completion...
  Getting data...
  Android Version: 2.3.5
  IMEI: 355668-04-808436-7
  Linux Kernel Version: 2.6.35.7+
  Unlock Codes:

  Info received
  Stopping ADB server...
  Disconnected
  [IMG]http://nr6.*****.com/b6.s32.d1/53b6f475b32530cea50f28a7d456d505_49563916.sh01d.jp g[/IMG]
  Trung Tâm Unlock ĐTDĐ - Repair boot ,unlock ,lấy ngay
  ..:::92 Thái Hà - Hà Nội :::.. 0904.05.1108

 6. Có 1 người đã cảm ơn ..::Unlock_GSM::.. cho bài viết hay:


 7. #4
  Thành Viên Lâu Năm ..::Unlock_GSM::..'s Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2012
  Bài viết
  487
  Like bài viết
  48
  Được like: 289 trong 172 bài viết

  Sharp SH-01D Aquos unlock ok thêm chú nữa

  Connecting with SH-01D
  In order to connect with phone you should:
  1. Install Sharp ADB drivers
  2. Turn on the phone
  3. Enable Debug mode in phone (Settings->Applications->USB Debug)
  4. Check your Internet connection
  5. Plug USB Cable
  WARNING: Don't forget to click "Disconnect" at the end.
  Probing ADB Interface...
  Android Debug Bridge version 1.0.29
  Starting ADB server...
  Waiting for device...
  Device Found: 2E8A000600000001
  Connected
  Receiving phone info
  Getting phone info
  Waiting for data...
  Waiting for boot completion...
  Getting data...
  Android Version: 2.3.5
  IMEI: 355668-04-257382-9
  Linux Kernel Version: 2.6.35.7+
  Unlock Codes:
  NCK=Mu1dqeZZlc90SFCxt732iMdf

  Info received
  Receiving phone info
  Getting phone info
  Waiting for data...
  Waiting for boot completion...
  Getting data...
  Android Version: 2.3.5
  IMEI: 355668-04-257382-9
  Linux Kernel Version: 2.6.35.7+
  Unlock Codes:
  [IMG]http://nr4.*****.com/b5.s32.d1/3cde5f6b0fbd837ac0ada2e447f9a3fc_49563844.sh01d.jp g[/IMG]
  Trung Tâm Unlock ĐTDĐ - Repair boot ,unlock ,lấy ngay
  ..:::92 Thái Hà - Hà Nội :::.. 0904.05.1108

 8. Có 1 người đã cảm ơn ..::Unlock_GSM::.. cho bài viết hay:


 9. #5
  Thành Viên Lâu Năm ..::Unlock_GSM::..'s Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2012
  Bài viết
  487
  Like bài viết
  48
  Được like: 289 trong 172 bài viết

  Sharp SH-01D Aquos unlock ok thêm chú nữa

  Connecting with SH-01D
  In order to connect with phone you should:
  1. Install Sharp ADB drivers
  2. Turn on the phone
  3. Enable Debug mode in phone (Settings->Applications->USB Debug)
  4. Check your Internet connection
  5. Plug USB Cable
  WARNING: Don't forget to click "Disconnect" at the end.
  Probing ADB Interface...
  Android Debug Bridge version 1.0.29
  Starting ADB server...
  Waiting for device...
  Device Found: 4224002600000001
  Connected
  Receiving phone info
  Getting phone info
  Waiting for data...
  Waiting for boot completion...
  Getting data...
  Android Version: 2.3.5
  IMEI: 355668-04-055470-6
  Linux Kernel Version: 2.6.35.7+
  Unlock Codes:
  NCK=Hz4etgIWaX42O2B0o62TpJSc

  Info received
  [IMG]http://**************/a/img404/2938/sh01dunlockdtdd.jpg[/IMG]
  Trung Tâm Unlock ĐTDĐ - Repair boot ,unlock ,lấy ngay
  ..:::92 Thái Hà - Hà Nội :::.. 0904.05.1108

 10. #6
  Thành Viên Lâu Năm ..::Unlock_GSM::..'s Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2012
  Bài viết
  487
  Like bài viết
  48
  Được like: 289 trong 172 bài viết

  Sharp SH-01D Aquos unlock ok

  1. Install Sharp ADB drivers
  2. Turn on the phone
  3. Enable Debug mode in phone (Settings->Applications->USB Debug)
  4. Check your Internet connection
  5. Plug USB Cable
  WARNING: Don't forget to click "Disconnect" at the end.
  Probing ADB Interface...
  Android Debug Bridge version 1.0.29
  Starting ADB server...
  Waiting for device...
  Device Found: 2050000600000001
  Connected
  Receiving phone info
  Getting phone info
  Waiting for data...
  Waiting for boot completion...
  Getting data...
  Android Version: 2.3.5
  IMEI: 355668-04-198511-5
  Linux Kernel Version: 2.6.35.7+
  Unlock Codes:
  NCK=Iy59mCLVacK2D2H1pbzUmISf

  Info received
  [IMG]http://i297.***********.com/albums/mm204/duyluat_0208/SH-01D311012.jpg[/IMG]
  Trung Tâm Unlock ĐTDĐ - Repair boot ,unlock ,lấy ngay
  ..:::92 Thái Hà - Hà Nội :::.. 0904.05.1108

 11. #7
  Thành Viên Lâu Năm ..::Unlock_GSM::..'s Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2012
  Bài viết
  487
  Like bài viết
  48
  Được like: 289 trong 172 bài viết

  Sharp SH-01D Aquos unlock ok

  Connecting with SH-01D
  In order to connect with phone you should:
  1. Install Sharp ADB drivers
  2. Turn on the phone
  3. Enable Debug mode in phone (Settings->Applications->USB Debug)
  4. Check your Internet connection
  5. Plug USB Cable
  WARNING: Don't forget to click "Disconnect" at the end.
  Probing ADB Interface...
  Android Debug Bridge version 1.0.29
  Starting ADB server...
  Waiting for device...
  Device Found: 111E002600000001
  Connected
  Receiving phone info
  Getting phone info
  Waiting for data...
  Waiting for boot completion...
  Getting data...
  Android Version: 2.3.5
  IMEI: 355668-04-008704-6
  Linux Kernel Version: 2.6.35.7+
  Unlock Codes:
  NCK=Hz4etgIWaULLDEB0o62TpJSn

  Info received
  [IMG]http://i297.***********.com/albums/mm204/duyluat_0208/sh-01d.jpg[/IMG]
  Trung Tâm Unlock ĐTDĐ - Repair boot ,unlock ,lấy ngay
  ..:::92 Thái Hà - Hà Nội :::.. 0904.05.1108

 12. #8
  Thành Viên Lâu Năm ..::Unlock_GSM::..'s Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2012
  Bài viết
  487
  Like bài viết
  48
  Được like: 289 trong 172 bài viết

  Sharp SH-01D Aquos unlock ok

  Connecting with SH-01D
  In order to connect with phone you should:
  1. Install Sharp ADB drivers
  2. Turn on the phone
  3. Enable Debug mode in phone (Settings->Applications->USB Debug)
  4. Check your Internet connection
  5. Plug USB Cable
  WARNING: Don't forget to click "Disconnect" at the end.
  Probing ADB Interface...
  Android Debug Bridge version 1.0.29
  Starting ADB server...
  Waiting for device...
  Device Found: 2AB6000600000001
  Connected
  Receiving phone info
  Getting phone info
  Waiting for data...
  Waiting for boot completion...
  Getting data...
  Android Version: 2.3.5
  IMEI: 355668-04-044932-9
  Linux Kernel Version: 2.6.35.7+
  Unlock Codes:
  NCK=Mu1dqeZZndKaNFCxt732iMbe
  Info received
  [IMG]http://i297.***********.com/albums/mm204/duyluat_0208/SH-01Dunlock.jpg[/IMG]
  Trung Tâm Unlock ĐTDĐ - Repair boot ,unlock ,lấy ngay
  ..:::92 Thái Hà - Hà Nội :::.. 0904.05.1108

 13. #9
  Thành Viên Lâu Năm ..::Unlock_GSM::..'s Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2012
  Bài viết
  487
  Like bài viết
  48
  Được like: 289 trong 172 bài viết

  Sharp SH-01D Aquos unlock ok

  Connecting with SH-01D
  In order to connect with phone you should:
  1. Install Sharp ADB drivers
  2. Turn on the phone
  3. Enable Debug mode in phone (Settings->Applications->USB Debug)
  4. Check your Internet connection
  5. Plug USB Cable
  WARNING: Don't forget to click "Disconnect" at the end.
  Probing ADB Interface...
  Android Debug Bridge version 1.0.29
  Starting ADB server...
  Waiting for device...
  Device Found: 355668042348107
  Connected
  Receiving phone info
  Getting phone info
  Waiting for data...
  Waiting for boot completion...
  Getting data...
  Android Version: 4.0.4
  IMEI: 355668-04-234810-7
  Linux Kernel Version: 3.0.21
  Unlock Codes:
  NCK=Kw3fsAJXnY4JJ3Dvr51SoKbb
  Info received
  [IMG]http://i297.***********.com/albums/mm204/duyluat_0208/SH-01D-2_zps90336816.jpg[/IMG]
  Trung Tâm Unlock ĐTDĐ - Repair boot ,unlock ,lấy ngay
  ..:::92 Thái Hà - Hà Nội :::.. 0904.05.1108

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
free counters